Ние ја градиме вашата НАСМЕВКА!

Услуги

Во стоматолошката ординација Неодент особено внимание се обраќа на квалитетот на услугите, континуираното усовршување на стручниот и техничкиот тим.
Затоа во работата се применуваат квалитетни и современи материјали, а тимот професионално се надградува следејќи ги релевантните стоматолошки конгреси и стручни собири.

Ординацијата Неодент ви ги нуди следниве услуги: