ЗАКАЖИ ТЕРМИН


 
 
 
 
team member 1
 

Др. Горан Тодоровиќ

 

специјалист по општа стоматологија

 
 
 
team member 2
 

Др. Стефан Тодоровиќ

 

специјалист по ортодонција

 
 
 
 
 
team member 1
 

Тања Колеќеска

 

Дентален асистент

 
 
 
team member 2
 

Николина Котевска

 

Дентален асистент

 
 
 
 
 
 
Нашите стручњаци користат ригорозни протоколи на работа со посебен акцент на денталната дијагностика. По изработката на деталната дијагноза нашиот тим дефинира детален план на терапија и пружа подршка за административните елементи на нашата соработка(осигурување, начини и динамика на плакање, финансирање). Целта на нашиот тим е да на нашите пациенти, и возрасни и деца, им помогнеме да го подобрат
и да го зачуваат здравјето на својата уста и своите заби.НЕГАТА НА ЗАБИТЕ МОЖЕ ДА БИДЕ:
 
 

Конзервативна

 
 
 

Хируршка

 
 
 

Комбинирана

 
 
 
 
КОНЗЕРВАТИВНА
● Остранување на меки и тврди наслаги како и нега на меките ткива
● Третман на кариес
● Ендодонција на забите


ХИРУРШКА
● Екстракции(вадење на заби)
● Забни имплантати