dentistry

Нега и грижа за нашите пациенти

 
Во нашата поликлиника се користат ригорозни протоколи на работа со посебен акцент на денталната дијагностика. По извршените прегледи и воспоставување на детална дијагноза, нашиот тим изработува детален план на терапија и пружа подршка за административните елементи на нашата соработка:

● Осигурување
● Начини и динамика на плакање
● Финансирање(кредитирање)

  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dentist-tools

Конзервативна стоматологија

 
Конзервативната стоматологија е гранка на стоматологијата која за цел има зачувување и подобрување на формата, функцијата и здравјето на забите. Состојбите и промените на забите кои треба да бидат превенирани и третирани,а спаѓаат во доменот на конзервативната стоматологија се:
  • Дисколорации(промени на бојата) на забите
  • Кариес
  • Ерозии на глеѓта
  • Заболувањата на пулпата
  •   Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
dentistry

Имплантологија

 
Импланти

Последниве години, имплантологијата како гранка на стоматологијата е значајно напредната и сега е високо специјализирана техника со огромна успешност при поставувањето на забните импланти од 96%, што им овозможува на пациентите да после извршената имплантација продолжат со нормално функционирање, како да имаат свој природни заби. Забните ...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dentist-tools

Ортодонција

 
Ортодонцијата подразбира корекција на позицијата на забите со цел добивање на хармоничен забен низ во корист на естетиката и убавата насмевка, но пред се заради зачувување и оптимизација на оралното здравје.

Ортодонција за деца
Интензивен раст и развој на орофацијална регија се одвива во периодот од ...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
dentistry

Парадoнтологија

 
Парадонтологијата е специјалистичка гранка на стоматологијата која ги проучува и лекува потпорните структури на забите, и сите состојби кои влијаат на здравјето на овие структури. Потпорните структури на забите се заедно познати како парадонциум кој ги вклучува непцата, алвеоларната коска(коската ...  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dentist-tools

Протетика

 
Протетиката служи за надокнадување на еден или повеке заби кои недостасуваат во усната празнина. После извршениот преглед и поставената дијагноза нашиот тим ке ви предложи решенија кои најмногу ви одговараат и ке припреми детален план на терапија. Решенијата може да бидат
● Фиксни( коронки и мостови кои се фиксирани во устата)
  Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
dentistry

Детска стоматологија

 
Создавање здрави навики за орална хигиена
Правилна орална хигиена од најмлада возраст е услов за создавање на здрави навики кај децата. Со ова се бориме против детскиот забен кариес, и се бориме за зачувување на нивното здравје.

Хигиена на забите кај децата
Со миење на забите започнете веднаш со појавата на првите заби.

  Прочитај повеќе